Plánuje sa odstrániť povinnosť predajní mať oddelený vstup na príjem potravín a príchod kupujúcich

Pripravované od 01.09.2023
[20.07.2023]

Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia, ktorým sa plánuje odstrániť povinnosť predajní zabezpečiť oddelený vstup na príjem potravín a oddelený vstup pre príchod kupujúcich v predajniach potravín.

Požiadavka na dispozičné a stavebné riešenie predajní, ktoré by umožňovalo oddelený vstup na príjem potravín a oddelený vstup pre príchod kupujúcich je nadbytočná a vo viacerých prípadoch nerealizovateľná požiadavka, napr. v obchodných centrách. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú zavedené systémy na zabránenie krížovej kontaminácie pri príjme tovaru a príchode kupujúcich a odstraňovaní odpadu, k týmto činnostiam dochádza v odlišných časoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu