Zvyšuje sa horná hranica príjmov z charitatívnej reklamy

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 315/2023
[01.08.2023]

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Bola prijatá novela zákona, ktorou sa vzhľadom na infláciu zvyšuje horná hranica príjmov z tzv. charitatívnej reklamy z doterajších 20 000 eur na 30 000 eur.
V rámci charitatívnej reklamy môžu vybrané právnické osoby z neziskového sektora prijímať od podnikateľských subjektov príspevky oslobodené od dane, určené na stanovené verejnoprospešné účely.

Zároveň sa novelou zákona zosúlaďuje úprava príjemcov charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala všetky právne formy tak ako je uvedené v zákone o dani z príjmov o prijímateľoch 2 % z dane.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu