Príjem z predaja kryptomien sa bude zdaňovať zníženou sadzbou dane

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 315/2023
[02.12.2023]

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Bola prijatá novela zákona, ktorej cieľom je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom kryptomien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote.
  • Znižuje sa daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja kryptomien na základe tzv. časového testu. Pri predaji kryptomeny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa bude príjem zdaňovať zníženou sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja kryptomeny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane, resp. čiastkového základu dane spolu s ostatnými príjmami.
  • Zdaňovať sa nebudú zisky realizované pri výmene kryptomeny za inú kryptomenu okrem stablecoinov, podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu bude výmena za stablecoiny podliehať zdaňovaniu.
  • Fyzické osoby sú po novom oslobodené od povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmu z predaja kryptomien, ak kryptomena nebola súčasťou ich obchodného majetku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu