Zjednodušuje sa financovanie eurofondových projektov

Schválené od 01.09.2023 - Číslo zákona: 311/2023
[02.08.2023]

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Na základe prijatej novely zákona sa umožňuje dokončenie projektov, ktoré sa nestihnú celé zrealizovať do konca roka 2023, a to umožnením financovania týchto projektov aj z nových eurofondov. Uvedená zmena prináša možnosť priameho zazmluvnenia pre dofinancovania už predtým zazmluvnených projektov, vďaka čomu nebude potrebné nanovo vyhlasovať výzvy.

Po novom teda poskytovateľ nebude musieť vyhlasovať výzvu a prijímateľ nebude musieť predkladať žiadosť – prebehne iba jednoduché posúdenie administratívnych podmienok.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu