Predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou bude zakázaný

Schválené od 01.01.2025 - Číslo zákona: 89/2016
[13.02.2024]

Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov


Bola prijatá vládna novela zákona, ktorá rozširuje kategóriu tabakových výrobkov o nový tabakový výrobok, ktorým je zahrievaný tabakový výrobok.

Zákaz uvádzať na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou sa bude uplatňovať aj na zahrievané tabakové výrobky. Predmetná legislatívna zmena súvisí s transpozíciou smernice EÚ.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu