Umožňuje sa prístup do Registra právnických osôb notárom aj bankám

Schválené od 01.10.2023 - Číslo zákona: 302/2023
[01.09.2023]

Novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola prijatá novela zákona, na základe ktorej sa umožňuje prístup do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) notárom, bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to bezodplatne a automatizovaným spôsobom.
  • Notári budú mať k údajom registra nepretržitý prístup prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory.
  • Prístup bánk a pobočiek zahraničných bánk sa zabezpečuje cez automatizovaný prístup prostredníctvom Spoločného registra bankových informácií (SRBI) a tiež zriadením priameho prístupu do RPO. Priamy prístup je zabezpečený vytvorením nového účelu poskytovania údajov, a to na plnenie úloh bánk a pobočiek zahraničných bánk pri príprave, uzatváraní a realizácií bankových obchodov. Dôvodom zavedenia priameho prístupu do RPO je odbúranie administratívnej záťaže bánk, ale aj klientov, ktorá vzniká pri preukazovaní rozhodných právnych skutočností, pričom úprava má obdobu v súčasnom využívaní Registra fyzických osôb.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu