Precizuje sa označovanie niektorých nápojov na obaloch

Schválené od 01.06.2016 - Číslo zákona: 158/2016
[15.02.2017]

Novela vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o požiadavkách na nápoje


Nové označovanie obalov nápojov sa týka piva, nealkoholického piva, nealkoholických miešaných nápojov.

Na obale sa po novom má uvádzať skutočný obsah alkoholu v % obj. resp. údaj o najvyššie prípustnom množstve alkoholu v % obj. Dopĺňa sa tiež spôsob ochutenia niektorých ovocných vín.

Nápoje označené podľa starej právnej úpravy možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob, najneskôr však do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti uvedeného na obale nápoja.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu