Sociálna poisťovňa bude zverejňovať aj zoznam zamestnávateľov, ktorí si neplnia povinnosti

Schválené od 01.07.2023 - Číslo zákona: 210/2023
[15.06.2023]

Novela zákona o sociálnom poistení


Na základe prijatého pozmeňovacieho návrhu k novele zákona, Sociálna poisťovňa už nebude zverejňovať len zoznam neplatičov odvodov, ale aj zoznam zamestnávateľov, ktorí si neplnia povinnosti, ktorých dôsledkom je nedoplatok na poistnom

Zamestnávateľ bude povinný oznámiť zamestnancovi, že bol zverejnený v takomto zozname do 14 dní od zverejnenia, a to písomne alebo formou SMS či elektronickou poštou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu