Ustanovujú sa výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k štátnym pozemkom

Schválené od 15.06.2023 - Číslo zákona: 194/2023
[07.06.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom


Novelou zákona sa ustanovujú výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k pozemkom, ktoré tvoria verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.
Zákaz prevodu vlastníctva k týmto pozemkom sa po novom nevzťahuje na prevod pozemkov, ktorých účelom je usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom:
  • určeným na výstavbu alebo ťažbu alebo realizáciu kompenzačného opatrenia,
  • pod stavbami vrátane primeraného priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo
  • na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu