Práca v zahraničí: Žiadosť o prenosný dokument A1 už môžete podať elektronicky

Schválené od 15.05.2023
[19.05.2023]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí. Po novom môžu klienti o PD A1 požiadať elektronicky, odpoveď dostanú do  elektronickej schránky. Celý proces sa tak stáva efektívnejším a rýchlejším.

Od 15. mája 2023 je možné požiadať o  PD A1 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza a zasiela prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk. Práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyžaduje vopred vybaviť PD A1. Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa klientom odporúča požiadať o PD A1 včas ešte pred odchodom za prácou.

Kto žiada o PD A1

PD A1 je potrebný v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do krajín EÚ/EH /Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone činnosti v zahraničí má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu Slovenskej republiky. O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1) je potrebné žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov.

Sociálna poisťovňa evidovala v roku 2022 takmer 128 tisíc podaných žiadostí PD A1, z nich 98 % klienti podali papierovou formou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu