Na dávku materské majú po novom nárok aj absolventky škôl

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 203/2023
[08.06.2023]

Novela zákona o sociálnom poistení


Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tejto doby sa po novom započíta aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania.

Cieľom novely zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy.

Pri tvorbe novely zákona sa vychádzalo z praxe, ktorá sa osvedčila v Česku, kde táto právna úprava už platí.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu