Prevádzkovatelia vozidiel už nebudú viacnásobne sankcionovaní

Schválené od 01.07.2023 - Číslo zákona: 202/2023
[08.06.2023]

Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatou novelou sa zmierňuje tvrdosť zákona a jeho negatívny vplyv na vodičov a prevádzkovateľov vozidiel, ktorí boli doteraz neprimerane prísne a viacnásobne sankcionovaní za prípadné porušenie jednotlivých povinností na úseku výberu mýta.

Novelou sa ustanovuje, že za viac správnych deliktov toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom sa v jednom konaní uloží len jedna pokuta, tak ako to je uvedené aj v zákone o diaľničnej známke.

O viacerých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, ktorými bol správny delikt spáchaný.

Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu