Finančná správa od januára registruje na daň z príjmov automaticky

Schválené od 17.05.2023
[18.05.2023]

Oznam FS


Už vyše 29- tisíc daňovníkom finančná správa od začiatku tohto roka uľahčila registráciu na daň z príjmov. Nemuseli ju totiž podávať sami, ale správca dane ich zaregistroval z úradnej moci a bez potrebných tzv. „papierovačiek“. Jedinou podmienkou je ich zápis v Živnostenskom registri alebo Obchodnom registri.

Od 1. januára 2023 finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 1. januára 2023, zo zdrojových registrov - z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument - rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu