Obec sa môže s investorom dohodnúť, že súčasťou investičnej činnosti bude aj iná činnosť

Schválené od 15.06.2023 - Číslo zákona: 369/1990
[16.05.2023]

Novela zákona o obecnom zriadení


Na základe prijatej novely môže obec pri výkone samosprávy postupovať aj tak, že sa v súvislosti s investičnou činnosťou v obci s investorom písomne dohodne, že súčasťou takejto investičnej činnosti bude aj iná činnosť vykonaná celkom alebo v časti na účet investora a v prospech obce a výsledok takejto inej činnosti bude bezodplatne prevedený na obec. 

Ak je inou činnosťou zhotovenie stavby, tak: 
  • stavba musí byť umiestnená v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej sa vykonáva investičná činnosť, a musí byť určená na niektorý z účelov, na ktorý možno použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj, a
  • obec je dotknutým orgánom v rozsahu vydávania záväzného stanoviska k súladu dohody v časti zhotovenia stavby s návrhom stavebného zámeru.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu