Zavádza sa nová podmienka pri nadobúdaní pozemkov vo vlastníctve štátu

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 205/2023
[02.03.2024]

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy


Zavádza sa nová definícia priľahlého pozemku, ktorým je pozemok priľahlý k stavbe, neoddeliteľne určený na spoločné užívanie s touto stavbou alebo pozemok nevyhnutne slúžiaci na prístup ku stavbe.

V súvislosti s touto novou definíciou sa doplnila do zákona o správe majetku štátu aj nová podmienka, ktorá oprávňuje vlastníka stavby nadobudnúť touto stavbou aj zastavaný pozemok vo vlastníctve štátu mimo súťaže, prípadne aj priľahlý pozemok ku stavbe. Po novom má toto oprávnenie vlastník stavby v prípade, ak má stavba pôdorys vo výmere najmenej 15 m2.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu