Novým zákonom sa umožňuje technická služba overovania pre podnikateľské subjekty

Schválené od 01.07.2023 - Číslo zákona: 183/2023
[01.06.2023]

Zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatím nového zákona sa zabezpečuje vydávanie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania, ktorá vykonáva skúšky dopravných prostriedkov a prepravných prostriedkov podľa dohody ATP (t. j. Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch) a vydáva príslušné osvedčenia pre dopravné prostriedky a prepravné prostriedky podľa dohody ATP. 

V súčasnosti činnosť technickej služby overovania v Slovenskej republike vykonáva len Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p. a novým zákonom sa umožnilo, aby túto činnosť vykonávali aj iné podnikateľské subjekty, ak splnia predpísané požiadavky. 

Pre prevádzkovateľov dopravných prostriedkov a prepravných prostriedkov vykonávajúcich prepravy skaziteľných potravín nedochádza k žiadnej zmene, keďže dopravné prostriedky a prepravné prostriedky museli mať osvedčenie podľa dohody ATP aj v súčasnosti. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu