Zavádza sa jednotné potvrdenie, ktoré slúži na vývoz a následný dovoz exemplárov živočíchov

Schválené od 01.06.2023 - Číslo zákona: 135/2023
[02.05.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatou novelou sa zavádza možnosť vydania jedného potvrdenia, ktoré umožní občanom SR vycestovať do krajiny mimo EÚ s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a následne dovozných potvrdení. 

  • Tieto potvrdenia budú totiž nahradené jedným potvrdením, čím zároveň odpadne ďalšie poplatkové zaťaženie žiadateľa spojené s potrebným vydaním viacerých rozhodnutí. 
  • Navyše, toto potvrdenie bude platiť na určitú dobu a dá sa použiť aj opakovane. 
  • Zavedením tejto možnosti sa vyjde v ústrety predovšetkým sokoliarom a dovolenkárom, ktorí už niekoľko rokov apelujú na možnosť vydania takéhoto špeciálneho potvrdenia, ktoré by slúžilo na vývoz a následný dovoz exemplárov živočíchov za účelom účasti napr. na krátkodobých výstavách dravcov, súťažiach, či poľovačkách
  • Novela tiež umožní jednoduchšie vycestovať držiteľovi hudobného nástroja za účelom napr. súťaže alebo predvedenia hudobného diela.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu