Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného

Schválené od 21.03.2023
[21.03.2023]

oznam SP


Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) pre využitie generálneho pardonu je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. 

  • Použitie vyhľadávača je jednoduché - zamestnávateľ si do vyhľadávacieho okna zadá svoj variabilný symbol, ktorý mu pridelila Sociálna poisťovňa a klikne na Odoslať. 
  • Vyhľadávač ho okamžite informuje, či odovzdal všetky povinné mesačné výkazy poistného alebo si túto povinnosť nesplnil. V takom prípade sa presne dozvie, za ktorý mesiac a rok Sociálna poisťovňa jeho výkazy poistného neeviduje. Na základe tejto informácie má príležitosť veľmi rýchlo svoju chybu napraviť a neodovzdané povinné výkazy Sociálnej poisťovni zaslať.
  • Vyhľadávač zobrazuje neodovzdané mesačné výkazy poistného len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022. 
  • Sociálna poisťovňa údaje v ňom aktualizuje týždenne.
  • Základnými podmienkami uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) a tiež predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za tzv. rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022. 
  • Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy je potrebné do 31. augusta 2023 - Sociálna poisťovňa vtedy odpustí dlžníkovi povinnosť zaplatiť penále.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu