Pozor na platnosť certifikátov na starších občianskych preukazoch

Schválené od 16.03.2023
[17.03.2023]

Oznam FS SR


Finančná správa v súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2022 pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu skončila 31. decembra 2022. 

Ak si OP nevymenili, môžu na elektronické podpísanie DP využiť dočasné riešenie - zdokonalený elektronický podpis. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu