Aplikácia na evidenciu tržieb VRP 2 je dostupná už aj pre používateľov iOS zariadení

Schválené od 14.03.2023
[16.03.2023]

Oznam FS SR


Finančná správa vyvinula maximálne úsilie na to, aby bola aplikácia VRP 2 dostupná nielen pre zariadenia s operačným systémom Android, ale aj pre užívateľov iOS zariadení - aplikácia je už dostupná na stiahnutie v Apple App Store.

V porovnaní s predošlou aplikáciou Pokladnica, VRP 2 prináša užívateľom aj niekoľko vylepšení. Okrem novej funkcie zaokrúhľovania cien disponuje novým vylepšeným dizajnom, ústretovejším používateľským rozhraním. Podporuje až 12 cenovo dostupných tlačiarní a POS terminály.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu