Podávanie daňových priznaní by sa malo zjednodušiť pre športových odborníkov

Pripravované od 01.05.2023 - Číslo zákona: 595/2003
[15.03.2023]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený poslanecký návrh, ktorým by sa mala zjednodušiť administratíva a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti a sú tzv. aktívnymi príjmami. Navrhuje sa, aby sa tieto príjmy športových odborníkov zdaňovali daňou vyberanou zrážkou.

Postup podľa tohto návrhu zákona sa uplatní pri zdanení príjmov daňovníka plynúcich od 1. januára 2024.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu