SZČO a zamestnávatelia: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za január 2021

Schválené od 07.03.2023
[08.03.2023]

Oznam SP


Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac január 2021 (najneskôr do 31. marca 2023) je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 012021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol.

Ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného za január 2021 neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu