Online platformám by mali vzniknúť nové povinnosti

Pripravované od 01.09.2023
[08.03.2023]

Návrh zákona o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti platforiem v online prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorého cieľom je rozšíriť definíciu nelegálneho obsahu v online prostredí a sprísnenie sankcií za jeho šírenie, zakotvenie právneho rámca na zásah štátu proti dezinformáciám a obmedzenie anonymity v online diskusiách.

Novelou sa navrhuje uložiť povinnosť online platformám, aby zabezpečili overenie identity vždy, ak ide o priamu komunikáciu medzi užívateľmi a o reakciu na užívateľov. Inak povedané, na online platformách by mali diskusie a verbálne reakcie na príspevky byť podmienené overením identity užívateľa.

Online platformy, ktoré porušia najdôležitejšie povinnosti spojené s obmedzením šírenia nelegálneho obsahu v online prostredí, budú môcť byť pokutované prísnejšie, až do 6 % ročného obratu tejto platformy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu