SZČO a dobrovoľne poistení: Novú výšku poistného je potrebné uhradiť do 8. februára 2023

Schválené od 02.02.2023
[06.02.2023]

Oznam SP


Už len pár dní zostáva samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO), aby v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023 uhradili nové sumy poistného

Odvody za január 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli upraviť platobný príkaz v banke a vyhli sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní ich nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Minimálne poistné pre SZČO predstavuje od začiatku roka sumu 200,72 eura mesačne a maximálne poistné je vo výške 2 810,11 eura mesačne. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu