Zamestnávatelia sú povinní nahlasovať analytické údaje za svojich zamestnancov Sociálnej poisťovni

Schválené od 01.01.2023
[19.01.2023]

Oznam SP


Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. 

Sociálna poisťovňa pripomína, že ide o tri druhy analytických údajov: číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Zamestnávateľ si túto novú povinnosť plní prostredníctvom Registračného listu FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného za mesiac január 2023.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu