Predlžuje sa výnimka zo zákazu použitia olova v elektronických zariadeniach

Pripravované od 01.03.2023 - Číslo zákona: 465/2013
[19.01.2023]

Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky, ktorou sa zabezpečí predĺženie možnosti používania vybraných obmedzovaných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Predlžuje sa výnimka zo zákazu použitia olova v supravodivých kábloch, v elektrických spojoch a prístrojoch na snímanie pomocou magnetickej rezonancie, z dôvodu nemožnosti ich náhrady na základe výsledkov vývoja a technického pokroku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu