Stanovujú sa maximálne ceny za dodávku plynu a elektriny

Schválené od 18.01.2023 - Číslo zákona: 19/2023
[19.01.2023]

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia


Vláda schválila nariadenie, ktoré stanovuje strop pre navýšenie maximálnej ceny za dodávku plynu a elektriny v roku 2023 malým odberateľom elektriny a plynu.
  • Cena za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 nesmie presiahnuť 99 eur na MWh dodaného plynu. Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eur na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.
  • Cena za elektrinu v 2023 nesmie presiahnuť 199 eur na MWh dodanej elektriny. Výška ceny za elektrinu v 2023 sa posudzuje osobitne pre elektrinu odobratú v nízkom pásme a elektrinu odobratú vo vysokom pásme.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu