Zavádzajú sa nové inštitúty v práve obchodných spoločností

Schválené od 01.03.2024 - Číslo zákona: 309/2023
[31.07.2023]

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene


Prijatým zákonom sa samostatne upravujú vnútroštátne i cezhraničné premeny obchodných spoločností a zmeny ich právnej formy. V tejto súvislosti sa zavádzajú aj nové inštitúty ako cezhraničná premena, cezhraničná fúzia, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy.

  • Nová legislatíva zavádza aj novú terminológiu. Premeny a cezhraničné premeny predstavujú zásadné zmeny v spoločnosti, keď dochádza k transformácii imania spoločnosti, vzniku nových a zániku pôvodných spoločností.
  • Novým inštitútom je tzv. odštiepenie. Zodpovedať má čiastočnému rozdeleniu, keď spoločnosť nezaniká a jej časť sa odčleňuje do inej spoločnosti. Pri odštiepení môže prejsť iba časť imania na novú (nástupnickú) spoločnosť resp. nové nástupnické spoločnosti, a môže vzniknúť aj iba jedna nástupnická spoločnosť.
  • Novým inštitútom je tiež tzv. cezhraničné rozdelenie, vyžadované európskou smernicou. Má podporiť cezhraničnú mobilitu spoločností v EÚ. Ide o také rozdelenie spoločnosti, keď nástupníckou spoločnosťou je novozaložená spoločnosť a je prítomný cezhraničný element v podobe aspoň jednej zúčastnenej alebo nástupníckej spoločnosti zapísanej v inom členskom štáte EÚ.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu