Plánujú sa zaviesť nové inštitúty v práve obchodných spoločností

Pripravované od 01.06.2023
[13.01.2023]

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákon, ktorého cieľom je vytvorenie ucelenej a prehľadnej právnej úpravy, ktorá bude upravovať vnútroštátne premeny, cezhraničné premeny a zmenu právnej formy obchodných spoločností a družstva.

Návrhom zákona dôjde k vyňatiu ustanovení o zlúčeniach, splynutiach, rozdeleniach a zmene právnej formy z Obchodného zákonníka.

Zároveň sa návrh zákona rozšíri o nové inštitúty, ktorými sú cezhraničná premena, cezhraničná fúzia, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu