Plánuje sa zvýšenie používania okamžitých platieb v rámci EÚ

Pripravované od 01.09.2023
[09.01.2023]

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa mení nariadenie, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia, ktorého cieľom je zvýšiť využívanie okamžitých platieb v rámci EÚ.

Predmetný návrh nariadenia upravuje nasledujúce náležitosti:
  • Povinnosť poskytovateľov platobných služieb ponúkať možnosť okamžitej platby v mene EURO a to tak v členských štátoch eurozóny, ako aj členských štátoch mimo eurozóny. Okamžité platby musia byť prístupné 24 hodín denne, 365 dní v roku.
  • Okamžité platby nesmú byť spoplatnené poplatkom, ktorý je vyšší ako poplatok pri bežných SEPA úhradách .
  • Poskytovatelia platobných služieb budú povinní ponúkať službu kontroly IBAN. Platiteľ zadá pred transakciou IBAN a meno príjemcu a poskytovateľ platobných služieb poskytne spätnú väzbu v podobe potvrdenia o existencii účtu s takouto kombináciou identifikačných údajov. 
  • S ohľadom na sankčný zoznam EÚ a s cieľom zabrániť jeho obchádzaniu, budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť minimálne raz denne porovnať zoznam svojich klientov so sankčným zoznamom EÚ a následne podniknúť kroky tak, aby nedošlo k jeho obchádzaniu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu