Mali by sa zjednodušiť podmienky pre podnikateľov mäsových výrobkov

Pripravované od 01.03.2023 - Číslo zákona: 83/2016
[09.01.2023]

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o mäsových výrobkoch


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely vyhlášky o mäsových výrobkoch v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, ktorým sa navrhuje:

  • doplnenie definície pojmu „koncentrovaný mäsový vývar“, ktorý výrobcovia zvyknú označovať pojmom „demiglace“. 
  • doplnenie definície pojmu mäsová polievka. Toto doplnenie je opodstatnené tým, že na trhu už dlhšiu dobu figuruje takýto druh výrobkov, no v predmetnej vyhláške neboli zaradené.
  • zmena teploty pri manipulácii a umiestňovaní mäsových výrobkov na trh zo 4 °C na 7 °C pri mäkkých mäsových výrobkoch, varených mäsových výrobkoch, pečených mäsových výrobkoch a mäsových polokonzervách. Prijatie tejto zmeny je opodstatnené, nakoľko slovenskí výrobcovia mäsových výrobkov sú v nevýhode oproti zahraničným výrobcom. 
  • pri manipulácii a uvádzaní chladených mäsových výrobkov na trh predovšetkým v letných mesiacoch, je prípustné krátkodobé zvýšenie teploty najviac o 2 °C na povrchu. Krátkodobý v tomto prípade znamená nevyhnutný časový úsek, počas ktorého dochádza k manipulácii s chladenými mäsovými výrobkami, napr. pri naložení a vyložení z dopravného prostriedku, zo skladu.
Na slovenskom trhu sú umiestňované výrobky šunková saláma a luncheon meat od zahraničných výrobcov, ktoré sú vyrábané čisto z bravčového mäsa, pričom aktuálne slovenskí výrobcovia ich musia vyrábať z kombinácie bravčového a hovädzieho mäsa. Navrhuje sa preto, aby si výrobca mohol vybrať, či ich bude vyrábať z kombinácie bravčového a hovädzieho mäsa alebo len z bravčového mäsa.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu