Pripravuje sa harmonizácia pravidiel v odvetví krátkodobých prenájmov

Pripravované od 01.02.2023
[29.12.2022]

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zbere a výmene údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia, ktorým sa má zvýšiť transparentnosť krátkodobých prenájmov ubytovania, pokiaľ ide o identifikáciu a činnosť hostiteľov poskytujúcich krátkodobé ubytovanie.

Nový navrhovaný rámec upravuje nasledujúce:
  • Harmonizácia požiadaviek vnútroštátnych orgánov na registráciu hostiteľov a ich nehnuteľností ponúkaných na krátkodobý prenájom: registračné systémy budú musieť byť plne dostupné online a ľahko použiteľné. Hostiteľ by mal po dokončení registrácie dostať jedinečné registračné číslo.
  • On-line platformy budú musieť uľahčiť hostiteľom zobrazovanie registračných čísel na svojich platformách. Takisto budú musieť náhodne kontrolovať, či sú hostitelia zaregistrovaní a uvádzajú správne čísla.
  • On-line platformy si budú musieť automaticky vymieňať s verejnými orgánmi údaje o počte prenocovaní v prenájme a o počte hostí. V prípade malých platforiem a mikroplatforiem sa počíta s jednoduchšími možnosťami vykazovania. Verejné orgány budú môcť prijímať tieto údaje z „jednotných digitálnych kontaktných miest“ zriadených v každom štáte.
  • Členské štáty budú monitorovať vykonávanie tohto rámca transparentnosti a zavedú príslušné sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich z nariadenia.
Nariadenie sa plánuje uplatňovať 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu