Plánuje sa zvýšiť poplatok za vykonanie odbornej skúšky pre finančných agentov

Pripravované od 01.02.2023 - Číslo zákona: 5/2018
[29.12.2022]

Opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia, ktorým sa zvýši poplatok za vykonanie odbornej skúšky na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva z 30 na 50 eur.

Výška poplatku za vykonanie odbornej skúšky bola prvýkrát určená opatrením NBS z roku 2010 vo výške 30 eur a odvtedy nebola menená. Navrhovaný poplatok vo výške 50 eur z pohľadu organizátorov skúšok takto odzrkadľuje zvýšené náklady spojené s dištančnou formou skúšania, ako aj vplyv medziročnej inflácie od roku 2010.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu