Zvyšuje sa spotrebná daň za lieh

Schválené od 01.04.2023 - Číslo zákona: 9/2023
[31.01.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Bola prijatá novela zákona, ktorá zvyšuje základnú sadzbu dane na lieh o 30 %. Zároveň sa zvyšuje aj znížená sadzba dane na lieh. Znížená sadzba dane bude aj po zvýšení predstavovať 50 % zo základnej sadzby. Novela zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktorí vyrábajú, spracúvajú alebo podnikajú s liehom.

Sadzba dane sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom novela nadobudne účinnosť t. j. 1. apríla 2023.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu