Bol schválený štátny rozpočet na rok 2023

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 526/2022
[09.01.2023]

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023


Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok - Slovensko teda nezačne nový rok s rozpočtovým provizóriom, čo by obmedzilo najmä pomoc s energiami. 

Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP).

 Príjmy štátneho rozpočtu majú predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,3 miliardy eur. Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur, s deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur.

Priamo v zákone o štátnom rozpočte je určený limit verejných výdavkov na budúci rok, a to vo výške 41,321 miliardy eur. Počas roka môže byť nahradený limitom vypočítaným Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý poslanci k rozpočtu schválili. Slovensko sa k zavedeniu výdavkových limitov zaviazalo v pláne obnovy a Európska komisia (EK) ich používanie očakáva. Zároveň platí výnimka, podľa ktorej rozpočet nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.

Z viacerých rezerv, ktoré sú súčasťou všeobecnej pokladničnej správy (VPS), sa do kapitoly rezortu zdravotníctva presunulo 820 miliónov eur. Súčasťou vyšších výdavkov tejto kapitoly je aj zvýšenie platby za poistencov štátu o 515 miliónov eur. Kapitola ministerstva spravodlivosti presunom z VPS získala dodatočných 33 miliónov eur na zabezpečenie nových sídiel súdov.

V súvislosti s energetickou krízou rozpočet na budúci rok počíta s výdavkami na kompenzačné opatrenia v celkovom objeme 3,4 miliardy eur. Tie sú rozdelené medzi viaceré rezorty, napríklad ministerstvo hospodárstva a práce.

Už v tomto roku očakáva ministerstvo financií pokles verejného dlhu SR, ktorý sa má po dvoch rokoch rastu znížiť na úroveň 59,4 % HDP z vlaňajších rekordných 62,2 % HDP. V budúcom roku by mal dlh klesnúť pod hranicu 58 % HDP.

Aké zmeny sa schválili spolu s rozpočtom:
 • výdavkové limity v rozpočte,
 • na Slovnaft sa uvalí špeciálna daň,
 • zavedenie špeciálnej dane z potrubia,
 • daň z liehu,
 • daň z hazardu,
 • znížená DPH pre gastrosektor od 1.1.2023,
 • znížená DPH pre športoviská od 1.1.2023,
 • zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023,
 • zníženie registračnej dane pre nízkoemisné automobily,
 • financie do zdravotníctva,
 • vyšší odvod za poistencov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu