Zavádza sa limit na úrokové náklady

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 496/2022
[02.12.2023]

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Na základe prijatej novely sa zavádza v zákone o dani z príjmov nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov, ktoré sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami podľa ustanovenia § 21a. Účelom tohto nového ustanovenia je obmedzenie čistých úrokových nákladov aj u právnických osôb s cieľom zabrániť umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania.

Pravidlo o obmedzení zahrňovania čistých úrokových nákladov do základu dane sa uplatňuje teda u:
  •  právnických osôb so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR (rezident SR), alebo
  • právnických osôb, ktorými sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú na území SR zriadenú stálu prevádzkareň.
Títo daňovníci sú povinní v prípade, ak suma čistých úrokových nákladov je vyššia ako 3 000 000 eur, zvýšiť základ dane o úroky, ktoré presiahnu 30 % hodnoty ukazovateľa tzv. daňová EBITDA (t. j. zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi), ktorý vychádza z daňových položiek.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu