Zavádzajú sa podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel

Schválené od 02.01.2023 - Číslo zákona: 429/2022
[06.12.2022]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel


Bola prijatá novela zákona, ktorá zavádza podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel, ako aj úpravu ďalších aspektov súvisiacich so zavedením takýchto vozidiel do skúšobnej prevádzky na pozemných komunikáciách. Novela zároveň ustanovuje podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, vrátane konkrétnych povinnosti držiteľa povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.

Vodičom automatizovaného doručovacieho vozidla smie byť len osoba staršia ako 18 rokov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci, avšak v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km za hodinu. Automatizované doručovacie vozidlo smie prepravovať náklad len v uzavretom prepravnom priestore.

V súvislosti s novou právnou úpravou skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel vzniká aj nový správny poplatok za vydanie tzv. povolenia prevádzky automatizovaného vozidla.

Zakotvujú sa taktiež nové pojmy pre oblasť inteligentnej mobility, a to pojmov ako automatizovaný systém riadenia a automatizované doručovacie vozidlo.

Cieľom novely je pripraviť zákonnú úpravu na neustále napredujúci technický a technologický pokrok v oblasti mobility využívajúcej automatizované systémy a inteligentné systémy, a tým podporiť zavádzanie inteligentnej mobility v podmienkach Slovenskej republiky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu