Finanční sprostredkovatelia už nebudú odmeňovaní za uzatvorenie prestupovej zmluvy

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 43/2004
[02.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení


Na základe prijatej novely dôchodková správcovská spoločnosť, resp. fyzické a právnické osoby konajúce pri získavaní klientov v jej prospech, nebudú môcť vyplácať províziu (poskytnúť iný prospech) finančnému sprostredkovateľovi za získanie klienta od inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na činnosti s tým súvisiace sa nebudú môcť vynakladať žiadne výdavky s výnimkou nevyhnutných administratívno-technických výdavkov spojených s uzatvorením takejto zmluvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu