Vozidlám sa začnú prideľovať evidenčné čísla bez skratky okresov

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 9/2009
[07.11.2022]

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky, ktorej cieľom je zmena vo vyobrazení tabuliek s evidenčným číslom. Od 1. januára 2023 sa začnú vozidlám prideľovať evidenčné čísla bez skratky okresov. V súvislosti s tým sa navrhuje tiež komplexne zmeniť aj grafické vyobrazenie samotných tabuliek, pričom hlavnými zmenami bude zmena používaného fontu písma a zjednotenie farebnosti všetkých tabuliek na čierno-bielu. Nový font písma nahradí desaťročia používané písmo, ktoré už nespĺňa moderné trendy a požiadavky kladené na čitateľnosť písma predovšetkým za zníženej viditeľnosti a na automatizované spracovanie evidenčných čísel z tabuliek na rôzne účely.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu