SZČO: Nezabudnite zaplatiť nové poistné do 8. novembra 2022

Schválené od 27.10.2022
[31.10.2022]

Oznam SP


Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali Finančnej správe SR svoje daňové priznanie za predchádzajúci rok v predĺženej lehote, blížiaci sa termín 8. november 2022. Dovtedy majú po prvý raz zaplatiť poistné za október 2022 v novej výške.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Výška minimálneho a maximálneho poistného

V kalendárnom roku 2022 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 187,78 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2022 je 7 931,00 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 629,12 eura.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu