Výhry z hazardných hier by mali byť oslobodené od dane z príjmu iba do výšky 350 Eur

Pripravované od 05.12.2022 - Číslo zákona: 595/2003
[26.10.2022]

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená poslanecká novela zákona vzťahujúca sa na oslobodenie výhier od dane z príjmov.

Medzi príjmy oslobodené od dane patria aj výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona o hazardných hrách a obdobné výhry zo zahraničia. V prípade výhier z verejných súťaží, výhier z reklamných súťaží alebo žrebovaní alebo cien zo športových súťaží sa však oslobodenie od dane z príjmu vzťahuje iba na výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR. 

Navrhovaná zmena zákona pre výhry z hazardných hier zavádza rovnaký režim ako pre ostatné výhry vymedzené v zákone. Keďže hazard je v všeobecnosti považovaný za negatívny spoločenský jav, zavedenie nižšej miery oslobodenia od dane z príjmov plynúcich z hazardu môže mať aj pozitívne spoločenské dopady.

Pre výhry z hazardných hier sa zavádza oslobodenie od dane z príjmu iba do hodnoty neprevyšujúcej 350 EUR.

Navrhovaná účinnosť zákona je dňom vyhlásenia zákona.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu