Upravujú sa technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre skladovacie zariadenia benzínu

Pripravované od 01.01.2023
[19.10.2022]

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novej vyhlášky, ktorá súvisí s novým zákonom o ochrane ovzdušia.

Návrh vyhlášky ustanovuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania platné pre skladovacie zariadenia, plniace zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

Predmetná vyhláška plne transponuje Smernice EÚ:
  • Smernica o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín, ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc,
  • Smernica o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach, ktorou sa zabezpečuje ďalšie obmedzovanie emisií benzínových pár.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu