Plánuje sa zvýšenie transparentnosti v oblasti štátneho nájomného bývania

Pripravované od 01.12.2022 - Číslo zákona: 222/2022
[14.10.2022]

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Cieľom predkladaného návrhu novely zákona je doplniť do zákona o štátnej podpore nájomného bývania povinnosť zápisu investičného partnera, prenajímateľa a právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora. Podporí sa tým transparentnosť právnych vzťahov vznikajúcich v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania. 

Návrh zákona vychádza z premisy, že je dôležité, aby štátne orgány, ktoré majú rozhodujúce slovo pri vykonávaní zákonnej úpravy (v tomto prípade najmä vláda Slovenskej republiky) mali dostatočné portfólio relevantných informácií o možných budúcich investičných partneroch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu