Bola prijatá regulácia nikotínových vrecúšok

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 367/2022
[02.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a dopĺňa zákon o ochrane nefajčiarov


NR SR prijala novelu upravujúcu reguláciu tzv. nikotínových vrecúšok, ktorá predstavuje alternatívu k fajčeniu cigariet, pri ktorej sa predpokladá, že sú menej škodlivé. 

Predmetná novela zavádza širokú úpravu, ktorej obsahom je najmä definícia nikotínových vrecúšok, ich uvádzanie na trh, regulácia zloženia vrecúšok, označovanie týchto výrobkov, zdravotné varovania, zber údajov, kontrola a sankcie za nedodržanie povinností zo strany výrobcu, dovozcu a distribútora. 

Nová právna úprava sa zavádza po vzore úpravy elektronických cigariet a je plne v súlade napr. aj s reguláciou nikotínových vrecúšok v Českej republike. 

Nikotínové vrecúško, medzi ľuďmi známe ako žuvací tabak, sa definuje ako výrobok obsahujúci nikotín, ale neobsahujúci tabak ani geneticky modifikovaný tabak, pričom sa nespotrebúva počas horenia, neinhaluje sa, ale je určený na použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak.

Účelom novely je takisto vytvoriť priestor pre zákonodarcu neskôr v ďalších legislatívnych krokoch upraviť aj zdaňovanie a ďalšiu potrebnú reguláciu na zabezpečenie ochrany zdravia a ochrany detí a mladistvých.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu