SZČO dostanú oznámenia o vzniku, zániku a trvaní sociálneho poistenia

Schválené od 01.10.2022
[25.10.2022]

Oznam SP


SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca júna, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto informácie im Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8 . novembra 2022.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2022 tým fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2021, dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798 eur (čiže mali príjem 6 798,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. 

V kalendárnom roku 2022 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 187,78 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2022 je 7 931,00 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 629,12 eura.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu