Férovejšie určená výška úhrady za služby RTVS pre podnikateľov

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 340/2012
[25.10.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska


V súvislosti s postupným zlepšovaním podnikateľského prostredia sa pripravuje novela zákona, ktorej cieľom je nanovo nastaviť parametre určujúce výšku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre zamestnávateľov, na objektívnejší parameter ako je počet zamestnancov, a to na parameter obratu podnikateľských subjektov.

Sadzba úhrady stanovená výlučne na základe počtu zamestnancov znevýhodňuje zamestnávateľov, ktorí majú väčší počet zamestnancov, pričom sa nezohľadňuje reálny hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti. Nová klasifikácia sadzieb úhrad pre podnikateľov podľa účtovných výsledkov predstavuje spravodlivejší postup pri určovaní miery ich ekonomického zaťaženia.

K novele bola zatiaľ zverejnená predbežná informácia o jej príprave.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu