Aplikácia Pokladnica končí a nahradí ju VRP 2

Schválené od 17.10.2022
[17.09.2022]

Oznam FS SR


Finančná správa spustila novú bezplatnú aplikáciu pre evidenciu tržieb VRP 2 od 1. júla tohto roka. Už budúci mesiac definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. V Google play nebude k dispozícii pre nových užívateľov od 1. októbra 2022, úplne odstavená z prevádzky bude k 17. októbru 2022. Aj z tohto dôvodu finančná správa odporúča podnikateľom, aby čo najskôr začali využívať novú aplikáciu VRP 2.

V súvislosti s prihlasovaním do novej aplikácie VRP 2 finančná správa tiež upozorňuje na prípadnú stratu alebo zabudnutie hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. Len v takýchto prípadoch musí podnikateľ požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu