Škola marketingu pre podnikateľov

Schválené od 08.09.2022
[25.10.2022]

Národné podnikateľské centrum ponúka bezplatné online semináre o marketingu


Marketing je súčasťou každého podnikania. Ako ho však uchopiť, keď ste menší podnik? 

V Národnom podnikateľskom centre sa počas 8 štvrtkov zamerajú na marketingovú stratégiu, budovanie brandu i influencer marketing. Experti z praxe vás zorientujú v aktuálnych trendoch a prinesú informácie, ktoré je dobre vedieť v rýchlo meniacom sa svete. Bezplatné semináre prebiehajú online a témy postupne na seba nadväzujú. 

Účastník musí byť:
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom,
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku,
 • má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja,
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Termíny a témy: 
 • 29.09. Ako uchopiť marketing
 • 06.10. Značka, ktorá predáva
 • 13.10. Strategické budovanie značky 
 • 20.10. Ako nastaviť a vyhodnotiť kampaň 
 • 27.10. Podcast ako marketingový nástroj 
 • 10.11. Legislatíva reklamných kampaní 
 • 24.11. Influencer marketing 
 • 08.12. Ako využiť referencie v marketingu
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu