Blíži sa splatnosť odloženého poistného za júl 2020

Schválené od 07.09.2022
[08.09.2022]

Oznam SP


Podnikateľským subjektom a SZČO, ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac júl 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. Povinnosť jeho úrady uplynie 30. septembra 2022. Sociálna poisťovňa ich na tento termín upozorní pripomínajúcim e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 072020. V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu