Bezplatné konzultácie pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Schválené od 07.09.2022
[25.10.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo


Slovak Business Agency ponúka bezplatné individuálne konzultácie v rozsahu 30 hodín efektívnych rád a riešení problémov od experta pre podnikateľov, ktorí chcú podnikať v zahraničí.

V akých oblastiach je možné sa poradiť?
  • marketing,
  • financovanie,
  • právo a legislatíva,
  • manažment,
  • účtovníctvo,
  • dane.
Kto môže využiť odborné konzultácie?
Mikro, malý a stredný podnik so sídlom v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského.

O konzultácie je možné žiadať priebežne do uzavretia výzvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu